Producenci
Promocje
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI (ZGODNA Z RODO)

MJ Cosmetics Center, właściciel serwisu www.mjcosmetics.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Julita Krauze prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJ Cosmetics Center - Hurtownia fryzjersko kosmetyczna (adres prowadzenia działalności: ul. Pestalozziego 6, 82-300 Elbląg) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 578-221-41-71, REGON 280492300, adres poczty elektronicznej: paznokcie84@o2.pl, numer telefonu: 577-016-961 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Cel Przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy (realizacja zamówień) zawieranej pomiędzy każdym z Klientów, a Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego www.mjcosmetics.pl Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

 

Usługi Zewnętrzne/Odbiorcy Danych

W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

- Firmie kurierskiej (DPD, Inpost, DHL) bowiem bez przekazania tych danych nie będzie możliwe dostarczenie przesyłki z zamówionymi produktami.

- Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez MJ Cosmetics Center w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu

- Organy państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Okres Przetwarzania

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisach www.mjcosmetics.pl dla celów realizacji zakupów zgodnie z regulaminem sklepu. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa,

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.

MJ Cosmetics Center udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową konta, dostępną po logowaniu. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez MJ Cosmetics Center danych osobowych o użytkowniku. W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez założenia konta można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem strony pod adresem email paznokcie84@o2.pl . Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także żądanie przeniesienia danych do innego administratora. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem , możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Ciasteczka

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do ciasteczek i innych podobnych technologii sklepu www.mjcosmetics.pl. Przez używanie strony jednego z tych serwisów wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron www.mjcosmetics.pl

Ciasteczka:

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej sesji

- statystycznym

- marketingowym

- udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Kontakt Z Administratorem

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? Napisz na adres e-mail: paznokcie84@o2.pl

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Firma  "MJ"  szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji 
w prywatność użytkowników osób trzecich.

Przeglądając i szukając informacji, ofert lub zamawiając towar w sklepie internetowym www. mjcosmetics.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Firma "MJ" jako właściciel www. mjcosmetics.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

W przypadku wprowadzania zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników

Dane osobowe

W części sklepowej użytkownik ma możliwość rejestracji, ale nie jest ona konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia użytkownikowi użycie dodatkowych funkcjonalności i korzystania z rabatów.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, także login i hasło, niezbędne do składania zamówień na www.mjcosmetics.pl 

W formularzu rejestracyjnym należy zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów firmy MJ Cosmetics Center

Użytkownik składający zamówienie w sklepie, który wcześniej nie zarejestrował się, musi wypełnić formularz z danymi dot. wysyłki towaru.

W module ogłoszeń użytkownik może w formularzu dodawania ogłoszenia podać swoje dane personalne, ale nie jest to wymagane.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez firmę "MJ" jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Można tego dokonać poprzez kontakt z operatorem. W przypadku użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można skorzystać z formularza do edycji profilu użytkownika.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów oraz dodawania ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Usunięcie konta użytkownika

Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.

Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy "MJ" i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.

Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy "MJ".

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy www.mjcosmetics.pl  zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail jaki będziesz używał na naszej witrynie, hasło, pseudonim oraz dane osobowe.

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP Twojego komputera.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.mjcosmetics.pl  do których musisz się zalogować, wyloguj się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Twoich zasobów lub informacji.

Dane podane przez Ciebie podczas składania zamówienia znasz tylko Ty i "MJ" . Z naszej strony gwarantujemy, ze nikomu nie zostaną ujawnione, Ty tez zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Kontakt

Firma zbierająca dane:Hurtownia kosmetyczno - fryzjerska "MJ COSMETICS CENTER"

82-300 Elbląg ul. Pestalozziego 6

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając 
z formularza kontaktowego na stronie kontakt mailowy elblag@mjcosmetics.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl